የፅዳት ሱፐርቫይዘር

Gambella, Ethiopia Edomias International PLC

ኤዶምያስ ኢንተርናሽናል ኃላ/የተ/የግ/ማህበር ከታች በተጠቀሰዉ የስራ መደብ አመልካቾችን አወዳድሮ መቅጠር ይፈልጋል፡፡ በዚህም መሰረት ቀጥሎ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የምታሟሉ አመልካቾች ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 10 የስራ ቀናት ዉስጥ ማመልከት ትችላላችሁ፡፡ 

የስራ መደብ ፡-      የፅዳት  ሱፐርቫይዘር

የትምህርት ደረጃ ፡-  የመጀመሪያ ዲግሪ በሳኒተሪ ሳይንስ እና ተዛማጅ መስክ

የስራ ልምድ ፡-       የስራ  ልምድ  ቢኖረዉ  ይመረጣል፡፡

 

ደመወዝ ፡ -       ብር 7,259.00 (ሰባት ሺህ ሁለት መቶ ሀምሳ ዘጠኝ ብር)

የስራ ቦታ፡-       ጋምቤላ ፤ ፑኝዶ እና ዲማ

ፆታ       ፡-      ወንድ

ብዛት      ፡-      ለእያንዳንዱ የስራ ቦታ አንድ አንድ

አመልካቾች ከላይ የተጠቀሰዉን መስፈርት የምታሟሉ ጋምቤላ ኬር ገበያ መዓከል ቢሮ ቁጥር 72 በሚገኘዉ ፅህፈት ቤታችን በመቅረብ ኦርጂናልና የማይመለስ ኮፒ ዶክመንታችሁን በአካል ማቅረብ ትችላላቹ ፡፡

ለሥራዉ የተመረጡ ተወዳደሪ በቂ ዋስ ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸዉ ፡፡

 

ለበለጠ መረጃ ስልክ ቁጥር፡- +2519-13-37-38-91/+2519-34-07-16-07 ወይም በኢሜል አድራሻ mmuzeyen@yahoo.com or rakebf2020@gmail.com ማመልከት ትችላላችሁ፡፡See Job Detail or Apply

Comments

Related Job Vacancies

Abay Bank Fresh Graduates Vacancy 2021 | Customer Service Officer II Vacancy in Ethiopia 2021

Commercial Bank of Ethiopia Vacancy 2021 | 500+ Fresh Graduates Vacancy in Ethiopia 2021

Bank Trainee (200+ Fresh Graduates) | Commercial Bank of Ethiopia

Wegagen Bank Vacancy 2021 | Associate Jr. Customer Service Officer (20+ Fresh Graduates' Jobs) Vacancy in Ethiopia 2021

Information System Trainee