የፅዳት ሱፐርቫይዘር

Gambella, Ethiopia Edomias International PLC

ኤዶምያስ ኢንተርናሽናል ኃላ/የተ/የግ/ማህበር ከታች በተጠቀሰዉ የስራ መደብ አመልካቾችን አወዳድሮ መቅጠር ይፈልጋል፡፡ በዚህም መሰረት ቀጥሎ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የምታሟሉ አመልካቾች ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 10 የስራ ቀናት ዉስጥ ማመልከት ትችላላችሁ፡፡ 

የስራ መደብ ፡-      የፅዳት  ሱፐርቫይዘር

የትምህርት ደረጃ ፡-  የመጀመሪያ ዲግሪ በሳኒተሪ ሳይንስ እና ተዛማጅ መስክ

የስራ ልምድ ፡-       የስራ  ልምድ  ቢኖረዉ  ይመረጣል፡፡

 

ደመወዝ ፡ -       ብር 7,259.00 (ሰባት ሺህ ሁለት መቶ ሀምሳ ዘጠኝ ብር)

የስራ ቦታ፡-       ጋምቤላ ፤ ፑኝዶ እና ዲማ

ፆታ       ፡-      ወንድ

ብዛት      ፡-      ለእያንዳንዱ የስራ ቦታ አንድ አንድ

አመልካቾች ከላይ የተጠቀሰዉን መስፈርት የምታሟሉ ጋምቤላ ኬር ገበያ መዓከል ቢሮ ቁጥር 72 በሚገኘዉ ፅህፈት ቤታችን በመቅረብ ኦርጂናልና የማይመለስ ኮፒ ዶክመንታችሁን በአካል ማቅረብ ትችላላቹ ፡፡

ለሥራዉ የተመረጡ ተወዳደሪ በቂ ዋስ ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸዉ ፡፡

 

ለበለጠ መረጃ ስልክ ቁጥር፡- +2519-13-37-38-91/+2519-34-07-16-07 ወይም በኢሜል አድራሻ mmuzeyen@yahoo.com or rakebf2020@gmail.com ማመልከት ትችላላችሁ፡፡See Job Detail or Apply

Popular posts from this blog

በድጋሚ የወጣ ክፍት የስራ ማስታወቂያ- ሞተረኛ

Bank of Abyssinia Vacancy Announcement, February 2020

Enumerator